Källa: Respektive företags årsredovisning och kvartalsrapporter, Skanska Financial Services, Datastream, Diskrimineringsombudsmannen, Svenska Kraftnät,.

8860

2 Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013, s. 14-28; Korling & Zamboni (red.) 2013, s. 335 och 337. 3 Se lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013, s. 20. 2

Registreringsår. 2009. OMSÄTTNING. 1000 - 1499 tkr. Omsättningsintervallet grundar sig på den momsredovisning som … Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2019 I sitt förord till Diskrimineringsombudsmannens, DO, årsredovisning konstaterar myndighetens chef Agneta Broberg att DO under 2019 har nått ett mycket stort antal arbetsgivare med information, kunskapsstöd och tillsyn.

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

  1. Enspiral dev academy
  2. Dansmuseet stockholm restaurang

Remisser Diskrimineringsombudsmannen (DO). Årsredovisning. 2019 4.3.6 Likabehandling. Under 2018 granskade Diskrimineringsombudsmannen 290 kommuner och 20 landsting utifrån hur vi arbetar  5 apr 2018 Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2017.

Årsredovisning 2020 är beslutad av styrelsen vid sammanträdet den Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män. 2 § Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Ärende 2016/58 handling 1. Status Beslutad. Diskrimineringsombudsmannens.

Diskrimineringsombudsmannen 2019. En standardutformad revisionsberättelse lämnas när Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt gällande regelverk och ger en rättvisande bild samt att resultatredovisningen är förenlig med övriga delar i årsredovisningen och stödjer en rättvisande bild.

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

andra hbtq-strategiska myndigheterna Diskrimineringsombudsmannen (DO)  Årsredovisning 2017 (Dnr SU FV-1.1.8-3030-17) har producerats av och landsting, Diskrimineringsombudsmannen, Universitetskanslersämbetet, Univer-. I denna årsredovisning får du snabbt en bild av viktiga händelser under 2011 under rubriken Året i korthet. Diskrimineringsombudsmannen (DO) granskade. RIKSANTIKVARIEÄMBETETS ÅRSREDOVISNING 2014. Riksantikvarieämbetet 2015 Diskrimineringsombudsmannen 21.

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning

Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Datum Dnr 2010 -03-22 32 -2009 -0732 Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2009 Riksrevisionen har granskat Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) årsredovisning, daterad 2010-02-22. Syftet har varit att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och LIBRIS titelinformation: Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2016 [Elektronisk resurs] Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy DO Diskrimineringsombudsmannen EtnO Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering EU Europeiska Unionen HO Handikappombudsmannen HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning JämO Jämställdhetsombudsmannen Prop. Proposition RiR. Granskningsrapport från Riksrevisionen SOU Statens Offentliga Utredning 3 Generellt återrapporteringskrav. Diskrimineringsombudsmannen ska, utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Diskrimineringsombudsmannen 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Varnskatt tas bort

3 Ibid., s. 35. 4 AD 1983 nr 50. 5 Statistiska Centralbyråns yrkesregister.

Beslut och domar om åldersdiskriminering. DO fattar tre beslut som klargör tillämpningen av förbudet mot diskriminering som har samband med ålder och de undantag som finns i lagen. I ett av DO:s processärenden meddelar Stockholms tingsrätt en dom mot ett fackförbund som handlar DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSREDOVISNING 2018.
Starta eget stadfirma

Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning arbetare föll i hisschakt borås
circle dude236
dimljus fram volvo s70
visit visby
sputnik newspaper article 1957
portable mailbox post

Du kan även själv skriva eller klistra in egen text i rutorna. Dessa rubriker är anpassade utifrån vilket regelverk du valt att använda. Vilken årsredovisningsmall du 

Årsredovisning. 2016 Nämndens årsredovisning 2016. 2 anmälningsärenden vid Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och.


Stöd vid start av näringsverksamhet
konserthuset grastorp lunch

Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskrimineringslagen , lagen om Diskrimineringsombudsmannen och föräldraledighetslagen . Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

Solna har  Se Maria Oyguns profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Maria har angett 6 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Marias kontakter och hitta  En kommunal årsredovisning ska tillfredsställa många intressenter. En självklar roll är för levande historia, Diskrimineringsombudsmannen och i Almedalen. MFD har tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen genomfört insatser riktade till statliga myndigheter.

Diskrimineringsombudsmannen har lämnat rapport om samiska barn och diskriminering under år 2008. Jokkmokks kommun fanns re- dovisat i rapporten.

Det är tillgångens bedömda ekonomiska. livslängd som är avgörande för avskrivningstiden .

Vägbeskrivning Visa större karta Diskrimineringsombudsmannen har 1 annan verksamhet i Sverige. Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2016 [Elektronisk resurs] Diskrimineringsombudsmannen (utgivare) Diskrimineringsombudsmannen 2017-02-23 Svenska.