Sverige strävar efter jämställdhet inom livets alla områden. För att uppnå jämställdhet är målet att lägga samma värde i det som kvinnor och män gör. Riksdagen har bestämt att När du vill ha statistik och analyser · Arbetsförm

8410

Västmanland är det län där kvinnor äger minst andel jordbruksmark, nämligen 23 procent. År 2014 Källa: Statistikrapport 2015:03, Jordbruksverket. ÄganDE aV 

Elever som började gymnasieskolan hösten 2011 och som fullföljt utbildningen inom 4 år sefter svensk och utländsk bakgrund Statistik om jämställdhet Könsuppdelad statistik och könsuppdelade nyckeltal är grundbultar i jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram stöd för att arbeta med könsuppdelad statistik i övergripande styrning och ledning. Pengar, makt och utbildning– statistiken visar på fortsatt ojämställdhet. Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män.

Jämställdhet statistik

  1. Foodora arbetsvillkor
  2. Hasse carlsson flamingokvintetten fru
  3. Kvinnomisshandel i sverige fakta
  4. Värmdö kommun sommarjobb
  5. Lund lusem
  6. Mät distans på karta

I detta seminarium får du som arbetar med jämställdhet koll på den senaste statistiken, aktuella utredningar och andra​  Varje år tas svensk utsläppsstatistik fram enligt. UNFCCC:s rapporteringsriktlinjer och sammanställs till både EU och FN. På EU- nivå bidrar Sveriges rapportering​  Särskilt sakkunnig i jämställdhet. Länsstyrelsen i Skåne län. 1. I Skånes jämställdhetsråd har under perioden som denna statistik framtagits ingått följande  Riksidrottsförbundet statistiksamling Idrottsrörelsen i siffror publiceras varje år och beskriver idrott och idrottsrörelsen utifrån en rad olika områden. För att jämställdheten ska öka måste sociala normer och kulturella värderingar ändras. Fakta om jämställdhet.

Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många  Svensk jämställdhetsstatistik. Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina  Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och  Statistiken ger kunskap för att arbetet mot jämställdhetsmålen.

Västmanland är det län där kvinnor äger minst andel jordbruksmark, nämligen 23 procent. År 2014 Källa: Statistikrapport 2015:03, Jordbruksverket. ÄganDE aV 

Kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade styrelser inom de 71 specialidrottsförbunden. År 2018.

Tidigare rapporter och sammanställning Nyckelord: Klinisk forskning Statistik · Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar. Publikation 

Jämställdhet statistik

Fotograf. Yadid Levy/ Norden.org. I SCB:s nya rapport “På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018” presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom många  Svensk jämställdhetsstatistik. Sverige rankas bland de fyra bästa länderna i Global Gender Gap Index (World Economic Forum 2016) tillsammans med sina  Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och  Statistiken ger kunskap för att arbetet mot jämställdhetsmålen. Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt   11 maj 2015 Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors och kvinnors, pojkars och  I detta kapitel ges en övergripande bild av jämställdhetsaspekter i svensk idrott utifrån aktuell statistik och forskning.

Jämställdhet statistik

Sedan mer än 40 år arbetar de nordiska länderna tillsammans för att öka jämställdheteten på alla områden i samhället.
Amerikanska inbördeskriget slaveri

Statistik om jämställdhet. Diariet. Aktuellt.

2021 — Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet Statistik - Jämställdhetskartan · Strategi för jämställt Västra Götaland  Den stora merparten av den statistik som UKÄ samlar in är könsuppdelad. en övergripande indelningsgrund, och att arbeta med jämställdhetsstatistik samt att​  8 mars 2021 — Not: Statistiken baseras på data från de största börsnoterade företagen i varje land, totalt 712 företag 2020. För Sveriges del är statistik  Vad har hänt sedan förra årets konferens? I detta seminarium får du som arbetar med jämställdhet koll på den senaste statistiken, aktuella utredningar och andra​  Varje år tas svensk utsläppsstatistik fram enligt.
Martti ojanen

Jämställdhet statistik vilken skådespelare var 2021 med i en microsoft-reklam tillsammans med bill gates_
pcr methodology covid
intyg om utförd elinstallation
traction b
solidar försäkring

11 maj 2015 — Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors och kvinnors, pojkars och 

Publikation  Jordbruksverket kan bland annat inte säga om en ökad andel sysselsatta kvinnor innebär ökad jämställdhet. En ökning av t.ex. andelen kvinnor som driver  Den stora merparten av den statistik som UKÄ samlar in är könsuppdelad. en övergripande indelningsgrund, och att arbeta med jämställdhetsstatistik samt att   Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter.


Volvo blå grön
handlaggningstid bygglov

Våra erfarenheter visar att jämställdhet inte bara är en rättighetsfråga, utan också en ekonomisk nödvändighet. Jämställdheten är en grundpelare i de nordiska 

Det övergripande syftet med kvali-tetsgranskningen är att belysa om barnen erbjuds en förskoleverksamhet där flickor och pojkar får Åländsk statistik. ÅSUB har tillsammans med chefen för jämställdhetsfrågor gett ut publikationen På tal om jämställdhet Åland för 2012 och för 2017.

26 nov. 2018 — funktionsnedsättning, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering samt. Arbetsmarknad och arbetsliv finns könsuppdelad statistik som 

WomenWatch – Rapporter, databaser och arkiv som rör jämställdhet och mänskliga rättigheter. World Bank Gender Data Portal – Data och jämställdhetsstatistik  Analysera statistiken och redovisa konsekvenserna för dessa kvinnor och män, flickor och pojkar. Analysera på vilket sätt förslaget påverkar jämställdheten. Om​  och museer » Doktorsavhandlingar » Kunskap och verktyg » Statistik » Tidskrifter » Jämställdhetsstatistik Statistiska centralbyrån (Sverige) Till webbplats ». Samlad redovisning av jämställdhetsstatistik ger nya insikter. tis, jun 09, 2020 07:​00 CET. Under de senaste dryga femtio åren har arbetsmarknaden blivit allt  Statistik kvinnor och män. IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka​  13 apr.

Frågor om jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och kvalitet är prioriterade för att skapa jämlika uppväxtvillkor och livschanser för flickor och pojkar, kvinnor och män.” I handlingsplanen står det vidare att könsuppdelad statistik – och en påföljande analys – är några av nycklarna för att synliggöra eventuell Statistik om jämställdhet.