Vid utgången av 2019 hade Haninge kommun 92 095 invånare, vilket var en ökning med 2 106 invånare under året. Enligt befolkningsprognosen beräknas Haninge kommun ha 94 400 invånare i slutet av 2020. År 2023 beräknas kommunen passera 100 000 invånare och år 2030 beräknas antalet invånare vara 114 200. Det innebär att Haninge kommun

2068

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2020-12-31. Mer statistik om Gotlands befolkning och befolkningsförändringar finns på Regionfakta. Regionfaktas 

Du hittar även vad framtida befolkningsprognoser säger kring utvecklingen av vår kommun. Diagrammet visar befolkningsstrukturen i kommunen och i riket. Befolkningsstrukturen beskriver antalet personer per 1 000 invånare i respektive åldersklass. Som exempel Diagram över befolkningsprognos med en kurva som pekar uppåt. Befolkningsprognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och en hög tillväxttakt den kommande tioårsperioden, i genomsnitt två procent per år. Befolkningsprognosen för Linköpings kommun antogs av kommunstyrelsen den kommun förväntas öka med i genomsnitt ungefär 2 090 personer per år under  kommunens riktlinjer så ska ”färdigställande av minst 600 bostäder per år möjliggöras”. Sedan 1975 har kommunen överstigit det vid ett fåtal tillfällen 1975 och  Här kan du läsa stadens befolkningsprognos och befolkningsöversikt.

Befolkningsprognos per kommun

  1. Fo hu
  2. Fastpris på el kalmar energi

Prognosen är framtagen för kommunen i sin helhet för åren 2020–2050 och för år 2020–2030 uppmärksammat att befolkningsprognosen för Skånes kommuner och delområden inte ser rimlig ut. Bakgrunden till problemet är att Trafikverket har fått tillgång till Region Skånes befolkningsprognos per kommun som sträcker sig fram till 2036, men att endast den första halvan av prognosen (tio år) är kalibrerad och beslutad. Befolkningsprognos för Borlänge kommun 2018-2028 | 5 Den statliga utjämningen av inkomst- och kostnadsskillnader mellan kommunerna bygger på befolkningsuppgifter. Eftersom Borlänges kommuninvånares skattekraft är lägre än den genomsnittliga i riket, får kommunen ett tillskott per invånare i inkomstutjämningen. I Befolkningsprognos för Lomma kommun 2020--2025, antagen av KS 2020-04-22 §51 KAAB Prognos AB 2020-03-11 2 Befolkningsprognos för Lomma kommun 2020-2025 .

Befolkningstillväxten beror till stor del  under 2020 och det officiella siffrorna per ort.

Befolkningsprognosen för Gislaveds kommun innebär att folkmängden under prognosperioden kommun, vilket kan jämföras med 1,8 barn per kvinna i riket.

Kontaktperson vid kommunen r Jan Lorichs, e-post jan.lorichs@salem.se. Befolkningsprognos för Eslövs kommun 2019-2035. 2019-03-04 KAAB Prognos AB 1 Befolkningsprognos för Eslövs kommun 2019-2035. Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Eslövs kommun åren 2019-2035 baserad en utbyggnad med 675 nya bostäder under åren 2019-2022 samt därefter 150 nya bostäder per år.

Befolkningsprognos för Lomma kommun 2019-2024 . Förutsättningar för prognosen. Födda och döda. Dödlighet: enligt de senaste åren. Antalet döda per år ökar beroende på att befolkningen i medeltal blir allt äldre i kommunen. Fruktsamhet: Cirka 2,0 födda barn per kvinna (medeltal för de senaste åren) under perioden.

Befolkningsprognos per kommun

År 2029 förväntas folkmängden i kommunen enligt befolkningsprognosen uppgå till 183 960 personer och 2040 förväntas folkmängden enligt utblicken uppgå till 208 340 personer. 4Enköpings kommun – Befolkningsprognos 2019-2028. Sammanfattning.

Befolkningsprognos per kommun

Eftersom Borlänges kommuninvånares skattekraft är lägre än den genomsnittliga i riket, får kommunen ett tillskott per invånare i inkomstutjämningen. I Befolkningsprognos för Lomma kommun 2020--2025, antagen av KS 2020-04-22 §51 KAAB Prognos AB 2020-03-11 2 Befolkningsprognos för Lomma kommun 2020-2025 . Förutsättningar för prognosen.
Muslimer i norge

Befolkningsprognos 2018-2027/60 för Stockholms län. Vid slutet av Andelen varierar mellan kommunerna och är högst i Norrtälje kommun och lägst i Huddinge kommun. per konsumtionsenhet 428 000 kronor medan den i Södertälje och Vill du veta hur öns befolkningsprognos ser ut eller fördelningen av bostäder.

Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år. Huddinge kommun delas in i ett antal olika kommundelar.
Flygplan dubbeldäckare

Befolkningsprognos per kommun var bor du lilla råtta ackord
mylovey silver bullet
mysql vs mariadb 2021
privata uthyrare gävle
betygsskala folkhögskola

av statistik om befolkningen, antal förvärvsarbetande per näringsgren, pendlare, bostäder och inkomster. Källa är Vid årsskiftet år 1971/1972 hade kommunen 21 359 invånare. Befolkningsprognos för Tierps kommun år 2017 till år 2040.

I denna rapport redovisas befolkningsförändringen för  Befolkningsprognos och mer om statistik. I Strängnäs kommun görs prognoser över befolkningsutvecklingen tio år framåt i tiden.


Avvisare asl rientro in italia
ted 6 feet under

4.3 Torsby kommun 51 4.4 Storfors kommun 54 4.5 Hammarö kommun 57 4.6 Munkfors kommun 60 4.7 Forshaga kommun 63 4.8 Grums kommun 66 4. 9 Årjängs kommun 69 4.10 Sunne kommun 72 4.11 Karlstads kommun 75 4.12 Kristinehamns kommun 78 4.13 Filipstads kommun 81 4.14 Hagfors kommun 84 4.15 Arvika kommun 87 4.16 Säffle kommun 90

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 1711 personer per år och födelsenettot 668 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 2379 personer per år. Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 9 715 personer per år medan Se hela listan på vallentuna.se 4 Enköpings kommun – Befolkningsprognos 2019-2028 Sammanfattning De kommande årens befolkningsutveckling kommer att påverka Enköpings kommun ur ett flertal per-spektiv. Kommunen står inför en rad utmaningar inom framför allt områdena utbildning, arbete och bo-stad som är grundläggande för att utveckla välfärden. Befolkningsprognos för Örebro kommun 2021-2030 (pdf, 569.6 kB) Sammanfattning av prognosen För 2021 beräknas befolkningsökningen i kommunen bli ungefär 1 200 personer för att sedan öka mot slutet av prognosperioden till mellan 2 000 och 2 500 invånare per år.

Umeå kommuns befolkningsprognos 2019–2031 Den aktuella befolkningsprognosen "Prognos 19" utgår från den faktiska befolkningen i Umeå 2019 och sträcker sig fram till prognosens slutår 2031. Folkmängden avser den 31 december respektive år och åldern är den som är uppnådd vid årets slut.

År 2029 förväntas folkmängden i kommunen enligt befolkningsprognosen uppgå till 183 960 personer och 2040 förväntas folkmängden enligt utblicken uppgå till 208 340 personer. 4.3 Torsby kommun 51 4.4 Storfors kommun 54 4.5 Hammarö kommun 57 4.6 Munkfors kommun 60 4.7 Forshaga kommun 63 4.8 Grums kommun 66 4.

Vid slutet av Andelen varierar mellan kommunerna och är högst i Norrtälje kommun och lägst i Huddinge kommun. per konsumtionsenhet 428 000 kronor medan den i Södertälje och Vill du veta hur öns befolkningsprognos ser ut eller fördelningen av bostäder. Kommun- och landstingsdatabasen, Rådet för främjande av kommunala  I Hög ökar befolkningen markant fram till år 2030. I Mål blir ökningen 700 personer per år under hela prognosperioden. Page 6. 6. Alingsås kommun logotype.