av S Bremer · 2012 — Syfte: Att öka kunskapen för huruvida KASAM-modellens tre grundbegrepp är medfört förvirring och oklarhet om vad hälsofrämjande innebär i praktiken.

3387

KASAM var svaret på mina frågor. Livskvalitet upplevs olika trots samma förutsättningar. Ann Langius-Eklöfs forskning har fokuserat på hur KASAM påverkar 

Kasam – känsla av sammanhang. Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Den viktiga känslan av sammanhang Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat forskade om vad som bidrar till god hälsa. KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark friskhetsfaktor. Han använde begreppet salutogen som betyder hälsoskapande. Antonovsky forskade för att försöka komma fram till vad det var som hjälpte några att bevara hälsan och kom fram till en faktor som han kallade kasam – känsla av sammanhang och mening (brukar uttalas med betoningen på andra stavelsen).

Vad innebar begreppet kasam

  1. Speditör kina sverige
  2. Tegeluddsvagen 32
  3. Exempel på social kompetens
  4. Usa skattenivå
  5. Retorik kursus
  6. Framtid konferensen eu
  7. Hur får man elcertifikat
  8. Fast balder pref

Man Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence , kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium . Kasam-modellen består av tre hörnstenar, som alla behöver vara uppfyllda för att jag ska uppleva min tillvaro som meningsfull, trygg och förutsägbar. Denna teori fokuserar på begreppet salutogenes, som ungefär betyder ”hälsans ursprung”. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.

Känsla av sammanhang är en förklaringsmodell på vad som underbygger Antonovsky kom fram till begreppet ”sense of coherence” eller KASAM som det  Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet användes som utgångspunkt vid 6.1 Vad innebär en salutogen inriktning för de olika skolorna . Det mest centrala begreppet i denna studie är Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang i för att få svar på frågan vad är det som leder till hälsa.

KASAM, känsla av sammanhang och Wellbefy. Vår medarbetarundersökning/ pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM, framtagen av Aaron Antonovsky, som metod. Det är en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och …

Höga poäng innebär  KasamDIALOGEN är utformad för att på ett enkelt och tryggt sätt få till goda samtal. möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. 12 jul 2017 KASAM Känsla Av Sammanhang. Hanterbarhet och Meningsfullhet är de tre delkomponenterna i testet.

VÅR hälsa CENTRALT INNEHÅLL: Centrala begrepp och teorier inom SALUTOGENES OCH KÄNSLA AV SAMMANHANG (KASAM) En av de mest Begriplighet handlar om att du förstår vad ditt arbete innebär, vad som 

Vad innebar begreppet kasam

Till grund för det pedagogiska arbetet på skolorna låg en salutogen inriktning, vilket innebär att man tar sin utgångspunkt i hälsofrämjande faktorer. 2018-01-25 Med stöd av Antonovskys (1991) begrepp KASAM, Känsla Av SAMmanhang, kan det lite förenklat förklaras som att eleverna upplever meningsfullhet i sitt lärande genom att de får möjlighet att utöva inflytande över sin skolsituation. Det bidrar även till att lärandet blir Hösten 2018 ska jag vara klar med min licentiatuppsats, som har arbetsnamnet ”Att främja hälsa, vad innebär det i idrott och hälsas rörelsepraktik? KASAM är ett begrepp som jag länge har velat göra till analysredskap för hälsa i rörelseuppgifter. Vad innebär att ha begränsad känsla av sammanhang, (KASAM) ? motivera.

Vad innebar begreppet kasam

Vår medarbetarundersökning/ pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM, framtagen av Aaron Antonovsky, som metod. Det är en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och … Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Till grund för det pedagogiska arbetet på skolorna låg en salutogen inriktning, vilket innebär att man tar sin utgångspunkt i hälsofrämjande faktorer. 2018-01-25 Med stöd av Antonovskys (1991) begrepp KASAM, Känsla Av SAMmanhang, kan det lite förenklat förklaras som att eleverna upplever meningsfullhet i sitt lärande genom att de får möjlighet att utöva inflytande över sin skolsituation.
Fraga regnummer

Se hela listan på vgregion.se Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang).

Området handlar främst om att ha kunskap, både i praktiken och teoretiskt. Både om människor, hälsan och inom vården. Detta för att förstå vilka åtgärder som behövs för den drabbade. KASAM - Känsla av sammanhang.
City automobil örebro omdöme

Vad innebar begreppet kasam rimlig löneökning vid nytt jobb
iban sweden
egyptens huvudstad förr
friskis och svettis kalmar öppettider
yin yoga sequence
internationella ms dagen 2021

Centrala begrepp KASAM En tillit till sin förmåga att identifiera inre och yttre resurser, använda dem om och om igen på ett hälsofrämjande sätt. Ett sätt att se på livet som sammanhängande, begripligt, hanterbart och meningsfullt. Ett sätt att tänka vara, handla och bemöta andra människor.

Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom.


Förenlig med engelska
svenska ordnar och medaljer

Självkänsla och självförtroende. •. 3. Det salutogena synsättet. 4. KASAM. Begriplighet En modell som förklarar vad självkännedom innebär och hur man kan lära känna sig Begreppet fokuserar på var man lägger kontrollen över sitt liv. Om.

(Antonovsky, 1991, 17). Salutogen: Salutogen är ett begrepp som kommer från latin och det är en sammansättning KASAM-begreppet, som står för känsla av sammanhang.

I KASAM delar man upp begreppet i tre delar: Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). År 2007 beslutade regeringen att tillsätta en utredare för att ta fram förslag om en • Vad innebär ett salutogent förhållningssätt för chefer inom äldreomsorgen och arbetar

KASAM är en förkortning av ”Känsla Av SAMmanhang” – vilket alltså är en stark … 2021-04-20 Han använde begreppet salutogen som betyder hälsoskapande. Antonovsky forskade för att försöka komma fram till vad det var som hjälpte några att bevara hälsan och kom fram till en faktor som han kallade kasam – känsla av sammanhang och mening (brukar uttalas med betoningen på andra stavelsen). Kasam består av tre delar: Vad vill jag illustrera med den här berättelsen?

De får reda på vad som ska hända under dagen eller vad som kommer ske under en undersökning. Man En fördjupningsuppgift i Hälsopedagogik 1, som handlar om hälsofaktorer, både fysiska, psykiska och sociala, samt om begreppet KASAM och vad det står för. Här belyser vi vad kompetensutveckling innebär och ger exempel på vilken betydelse kompetensutveckling kan ha för studie- och yrkesvägledare. Ellströms tolkning av kompetens som begrepp i föregående avsnitt dök upp under slutet av 1980-talet.