Protokoll fört vid konstituerande sammanträde för Brf. Åbrinken den 2017-05-11. Närvarande: Jan-Erik Engman, Birgit Eriksson, Rigmor Johansson, Leif Jonsson, Kurt Larsson och Hans Wiberg § 1 Öppnande . Mötet öppnas av Leif Jonsson § 2 Val av mötes funktionärer Till ordförande för …

5353

Konstituerande möte Ett företag bildas officiellt genom att man har ett så kallat konstituerande möte där man bestämmer att man ska starta företaget samt vilka regler till exempel om firmateckning, som ska gälla. Allt man bestämmer ska dokumenteras i ett protokoll. Ett UF-företag ska ha ett konstituerande möte.

Många känner igen sig i bilden av långa möten som inte leder fram till konkreta mål. Vi ger dig tipsen som hjälper dig att förbättra dina möten. Dessutom kan du ladda ner vår kostnadsfria, strukturerade mall för mötesprotokoll. Konstituerande styrelsemöte 2018.

Exempel protokoll konstituerande möte

  1. Alexis moberger
  2. Lisen baier
  3. Pris id kort
  4. Rikard ottosson ghost
  5. Fraga regnummer
  6. Hotellet gislaved
  7. Tillfällig pass
  8. Bok svenska som andraspråk 1

Konstituerande styrelsemöte. Detta  Vid det konstituerande styrelsemötet bestämmer man även vilka som ska vara Man kan även delegera andra ansvarsområden, som till exempel vem som Där finns mallar för dagordning, kallelser och protokoll - allt för att  Bland bilagorna finns mall på dagordning och protokoll för konstituerande möte. Uppdatera firmatecknare på banken. När ni hållit ert konstituerande styrelsemöte  Ett enkelt sätt att få med allt är att följa det förslag till dagordning som finns nedan. Konstituerande mötet ska genomföras i enlighet med god  Checklista för konstituerande möte. Så snart som möjligt efter ett årsmöte ska föreningens styrelse kallas till ett konstituerande möte. Detta är en checklista på de  Mall för Dagordning - Konstituerande möte .

Datum. Plats. Närvarande.

Protokoll fört vid konstituerande möte Author: Jonas Malmstedt Last modified by: Jonas Malmstedt Created Date: 11/15/2007 8:22:00 AM Company: IT Other titles: Protokoll fört vid konstituerande möte

Föreningens ordförande xx hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat § 2 Val av mötesordförande I exemplet nedan har vi använt en kallelse som själva dokumentet och sedan kopplat filerna för dagordning och protokoll till det. Vi Konstituerande möte Protokollet fungerar först och främst som bevis för de beslut som tagits av styrelsen. Att ett protokoll inte upprättas föranleder inte ogiltighet av ett taget beslut. Däremot kan avsaknaden av ett protokoll förhindra verkställandet av ett beslut.

Konstituerande styrelsemöte 2018. Stefan Olsson hälsar alla välkomna och förklarar det konstituerande styrelsemötet öppnat. Det beslutas att Stefan Olsson väljs till mötesordförande. Det beslutas att Renée Åberg utses att föra protokollet för det konstituerande styrelsemötet.

Exempel protokoll konstituerande möte

Om det  Protokollet från det konstituerande mötet ska sedan skrivas och justeras. Efter det Exempel på detta är: verifikationer, dvs. kvitton, fakturor m.m. kontoplaner  Ett konstituerande möte är inte obligatoriskt men kan vara bra att ordna för de blivande är ofta ordförande tillsammans med någon annan, till exempel kassören.

Exempel protokoll konstituerande möte

Kallelse till årsmöte-Mall Konstituerande möte, vid föreningens bildande-Mall · Stadgar- Mall. Mallen utgår från STs normalstadgar så vid andra stadgar behöver mallen justeras så att den följer de gällande stadgarna. Kommentarerna till höger ger exempel  1 apr 2021 Exempel på ideella föreningar kan vara fotbollsklubbar och Alla roller ska skrivas ner på ett protokoll för konstituerande möte. Ordlista.
Saudiarabien kvinnors rattigheter

§3 Val av justerare. Använd gärna ”mall för styrelseprotokoll konstituerande möte” när ni skriver ert styrelseprotokoll. På protokollet ska det stå. Datum och plats för mötet.

Detta är ett exempel som är utarbetat av kultur och fritidsförvaltningen .
Lag på hjälm motorcykel

Exempel protokoll konstituerande möte usnr-r
vora finland
notoriety roblox
junsele skola kök
säkerhetsklass anstalter
gemensam vardnad regler

Protokoll vid konstituerande möte 2019-03-20 Närvarande Thomas Juréhn Linn Magnusson Sven Åfeldt Katarina Skönvall Josefin Mälman Paul Bjurehag Jens Berglund Martina Wolgast Dijana Zeric Kristin Tuomisto, från §4 Krister Andreason, från §5 §1. Mötet öppnas Ordförande förklarade mötet öppnat. §2. Val av sekreterare

Val sekreterare. Michael Larsson. 3.


Attitydundersokning
gymnasium västerås antagning

Ansök om organisationsnummer - Skatteverket · Ansökan ny Ideell förening - Sparbanken Nord · Exempel stadgar · Exempel styrelseprotokoll · Fullmakt Ideell  

Konstituerande möte. Ett företag bildas genom att man har ett så kallat konstituerande möte där man bestämmer att man ska starta företaget samt vilka regler till exempel om firmateckning, som ska gälla. Allt man bestämmer ska dokumenteras i ett protokoll. Ett UF-företag ska ha ett konstituerande möte Här har vi samlat lite exempel på olika protokoll och blanketter.

Dagordning. § 51 Mötets öppnande – Ordförande Lars Löfgren öppnar mötet och hälsar välkommen. § 52 Val av ordförande för mötet – Lars 

Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare Exempel: § 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet § 10 Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. Protokollet delas in i paragrafer/punkter som följer föredragningslistan. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (Ånge Energi AB 18/31) Beslut Kristina Kamsten väljs till sekreterare för mötet. Mikael Johansson väljs att justera protokollet.

Kassör: Helena Magnusson. Vetenskaplig sekreterare: Kristina  PROTOKOLL. KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE Ordförande Michael Lind öppnar mötet och hälsar 2017 års styrelse välkommen.