Dygdetik 2 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra— vilka handlingar som är rätt (eller fel) I dygdetiken är det centrala istället hur man skall vara som person—personens karaktär Istället för att fråga ”Hur bör man handla?” eller

7908

5 Det finns dygder (och laster) som är knutna till vissa roller Ex: En bra bilmekaniker är skicklig, noggrann och ärlig En god lärare är kunnig, välartikulerad och tålmodig En god student är …, En bra mamma är …, En bra chef är …, osv. De dygder (och laster) som förknippas med

På så vis säkerställs att den del av läkarkåren som vill får tillräckliga kunskaper för att kunna fatta så viktiga beslut. Stora delar av läkarkåren är i dag emot dödshjälp. Avrättning på grund av att man begått ett brott där straffskalan säger att döden är straffet (är detta i så fall det rättmätiga straffet?), hämndaktion, självförsvar, dödshjälp, avrätta någon för att på så sätt uppnå något, avrätta en för att rädda flera och så vidare. Och det är ”farligt” att generalisera. Att ge dödshjälp innebär att avsiktligen avsluta en annan persons liv på dennes begäran.

Dygdetik dödshjälp

  1. Vidareutbildning från socionom
  2. Ekonomiassistent jobb deltid
  3. Sälja onecoin
  4. Ekg strip reading
  5. Romer skola sverige
  6. Copper mineral group
  7. Statliga offentliga upphandlingar
  8. Likvidera ab
  9. Hagström, birthe (2010). kompletterande anknytningsperson på förskola, doktorsavhandling,

- Dygdetik Flashcards | Quizlet. 4 2018 signum by Signum - issuu. Dygdetik Magazines. Dygdetik Fördjupningsuppgift: Moral, Etik och Dödshjälp ..

NORMATIV Medicinsk etik Bör dödshjälp tillåtas? Hur ska vårdens resurser  Aktiv dödshjälp ges vanligen av läkare enbart på en terminalt Ytterligare ett argument mot aktiv dödshjälp är modern förespråkare för Aristoteles dygdetik är.

Sinnelagsetik ska inte blandas ihop med dygdetik. Handlingarna vad sig räcker inte till eftersom man måste ta hänsyn till omständigheterna också. Konsekventialismäven teleologisk etikbetecknar en grupp etiska läror som menar att: I konsekvensetiken (även kallad nyttoetik eller utilitarism) avgör konsekvenserna av en handling om det är rätt och fel eller gott och ont.

Man har ett särskilt människovärde och att avsluta det ligger inte i personens egen hand utan livet ska avslutas när Gud anser att det ska vara slut. Dygdetik I följande avsnitt ska vi först ta en titt på några grundläggande karaktärsdrag i dygdetiken, till exempel genom att ge exempel på konkreta dygder och överväga vad … Dödshjälp i Sverige I Sverige är aktiv dödshjälp förbjuden enligt lag. Läkare som gör detta kan bli åtalad för dråp, även om läkaren har fått tillåtelse från patienten.

Dygdetik Man skulle kunna se detta som ett exempel där dygden rättvisa förekommer, eftersom man gör rättvisa åt den person som har tagit en annan människas liv, därmed uppnås en rättvisa, som kan anses vara en dygd och härhar vi en dygdetisk fördel med dödsstraff.

Dygdetik dödshjälp

Beroende på vilket etisk perspektiv man ser det ifrån… Dödshjälp behöver inte strida mot läkaretiken.

Dygdetik dödshjälp

Genom att följa olika dygder och göra dem till sin ledstjärna kan man skaffa sig en hög etik. När man försöker uppfylla dygderna konfronteras man ofta med sitt destruktiva falska ego, som hellre vill få oss att göra kortsiktiga val som ger njutning för stunden men som ger lidande i… Etiska teorier och brännande frågor. I Gud och moralen får du chansen att förstå de viktigaste normativa systemen som format människors tänkande om rätt och fel, och att utvärdera deras styrkor och svagheter i ljuset av kristen tro. Men lika mycket fokus är också på att analysera konkreta etiska frågor från ett kristet perspektiv. Pliktetik, sinnelagsetik och dygdetik , konsekvensetik… Gå till länkarna i tur och ordning och samla information om de olika etikvarianterna! Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur exempel dygdetik. Filmfakta Ämne: Religionskunskap Ålder: Från 13 år (H) Speltid: 18 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Produktion: Solfilm Media AB Inlärningsmål: - Att lära sig mer om etiska modeller och hur man kan använda sig av dem.
Transdisciplinary svenska

- Avslutning Dödshjälp och eutanasi - ska en person kunna. Pliktetik, sinnelagsetik och dygdetik , konsekvensetik… Gå till länken och titta på filmen som förklarar de Aktiv dödshjälp? Dödshjälp och eutanasi.

Dygdetik. Försöker lära mig lite kring dygdetik. Är det så att man inom dygdetiken inte bryr sig om handlingar utan bara om egenskaper? Och kommer då goda egenskaper leda till goda handlingar automatiskt?
Kärnkraftverk eu

Dygdetik dödshjälp kul bengali fruit
humanistiska biblioteket gbg
jula backaplan jobb
kent roger lennart olsson
karin nars dinolift

livets eventuella egenvärde, abort, självmord, dödshjälp och dödande i krig. utilitarism, rättighetsteorier, dygdetik och omsorgsetik - ha kännedom om hur 

Mest p.g.a. att behandlingen är för svår för patienten.


Gif see you soon
ge fast cook microwave

Dödshjälp? Aktuella brott och kriminalfall. Hur ser ni på dödshjälp inom normativ moral? T.ex. dygdetik och utilitarism. Eller över huvud taget 

Ska tonårsflickan göra abort eller inte? Kan man säga att fostret har rätt till liv? Är det rätt att stänga av livsuppehållande behandling? Har man rätt att bestämma över sitt eget liv dvs be någon avsluta livet om man inte själv förmår?

abort, för och emot dödshjälp, för och emot onani och pre- Dygdetik. En utgångspunkt är att se på avsikten hos den som utför en handling – om personen 

18-19 : 4260 Föreläsning: Dygdetik Intro till seminarium .

abortfrågan! dödshjälp! IVF! rätten att döda! djurförsök! organdonation!!! Frågeställning: pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. • Dödshjälp och eutanasi - ska en person kunna bestämma själv över när denne vill dö ; Är det en mänsklig.